Bombák helyett ennivalót?

Bombákra válaszként proletárforradalmat!!!A minap a kezünkbe került egy alternatív balos újság, a Gyújtózsinór. Ahogyan lapozgatunk benne, elénk tárul a „gyönyörök kertje”, egy kellemes kis infantilis cikk, a Food Not Bombs (Bombák helyett ennivalót!). E kis remekmű a reformista mozgalom dicshimnuszaként ragad meg elménkben, a szerzők („akik maguk is jeles autonóm aktivisták”) belemagyaráznak mindenféle radikális szólamot tájékoztatójukba, csakhogy forradalminak tűnjön mondanivalójuk. Leírják a Food Not Bombs mozgalom működését, megemlítve, hogy nem „szimplán jótékonysági cselekedetekről van szó”! Nem pusztán, hisz politikai kiadványokat terjesztenek! (Legyen az valamilyen belsőség, májas hurka és véres hurka vagy pediglen velő tojással elkészítve, esetleg főtt borsó juhhússal vagy efféle.) Elmés ellenforradalmáraink csűrik-csavarják meséjüket, a Food Not Bombs aktivistái a kiadványokon túlmenőleg vitákat, beszélgetéseket kezdeményeznek (ezek tartalmáról nem tesz említést az írás), közben mini- „színházat” konstruálnak, hiszen egy adott bank előtt ingyenkonyhát állítanak fel (imígyen a bróker ficsúrok is egy kis meleg elemózsiához jutnak). Az ételosztók egyharmada maga is hajléktalan – állapítják meg a szerzők.

A kezdeményezők 1988-óta 130 alkalommal kértek engedélyt San Franciscóban, de egyszer sem kapták meg a szervektől (honi vizeken pl. hard-core koncerteken árulnak ehetetlen ocsmány padlizsános vegetáriánus bóvlit a Food Not Bombs itteni hóhérai igencsak drágán, továbbá a Moszkva téren szerdánként nyomul a Vörös Kereszt, ingyen osztogatva mindenféle moslékot). De mennyivel érdekesebb a „kinti helyzet”. A továbbiakban az alábbit olvashatjuk: éttermekből, üzletekből szerzik be az alapanyagot (magyarán megvásárolják), melyből egészséges vegetáriánus ételeket készítenek – és nem zsírban úszó moslékot! (Hitler, Gandhi és az összes balos autonóm javarészt répa-férget majszoló vegetáriánus volt vagy az) + (Először pacalleves, aztán jöhet valami borjúsült, aztán palacsinta). A forradalmi radikalizmus jegyében (álruhájában) + (a vegetáriánus igehirdetőket akasztófára!) fellép a burzsoá reformizmus, az életmód-ideológiák és -gyakorlat proletárellenes befogása (hisz ugyebár, baromarcú ellenforradalmárocska, amúgy is elbaszott, elidegenedett, munkába rohadt életünket tovább szűkítsük a te aljas szemét keresztény-buddhista tanaid mentén fellépő természetellenes ideológiádra-gyakorlatodra és kampányodra). Már a csoport neve és természetszerűleg annak tartalma is ellenforradalmi. Hisz a Bombák helyett ennivalót szlogennel szemben mi a

Bombákra válaszként és azokkal szemben proletárforradalmat!”

állítjuk, és nem a burzsoá szemléletű vegetáriánus pacifizmust! Közel sem mellesleg, Magyarországon is megjelent (mint minden divat a kiváló áruk fórumán) a fenti mozgalom, néhány kitételt az ő röpcédulájukból is felidéznénk: ennek a kezdeményezésnek, melyet sem vallási, sem politikai meggyőződés nem vezérel – szeretnénk egy olyan utat találni, amellyel a társadalom minden egyes rétege egy kis odafigyeléssel a rászorultakat segítse (magyarán „összebékíteni az osztályokat”, és egységesen fellépni az éhezés ellen – ez abszurd logika –, továbbá avítt arcú, 14 karátos aranyban ficegő burzsoá Ladyk adakozzanak a köz javára… bevált séma, tehetik, népszerűbbek lesznek a médiában). De folytatva az idézetet: Ételeink hús felhasználása nélkül készülnek, mert ezzel is egy erőszakmentes világot szeretnénk támogatni – röfögi a kiáltvány, ez a zöld aktivista mocsok. Hát helyben vagyunk, könyörögjünk alázatosan a Tőke Uraihoz, hogy kegyeskedjenek adni ennivalóra és ők adnak, hogy holnap és holnapután napi 12 órát robotoljunk a munkahelyeken élőhalottként – vagyis befogják a szánkat, az elégedetlenkedőket leszerelik holmi idióta adományokkal, és másnap újra robotolhatunk nekik, akik aztán időnként munkánk verejtékeként valami alamizsnát odalöknek!

A cikk és a röplap összecseng, a cikk hiába is tárja elénk látványában a forradalmi retorikát (Leninből nem lesz szalonna…) és sorol fel szegényeket, hontalanokat aktivizáló eseményeket – hisz az egész csak svindli és manipuláció, és hiába firkálnak a cikk végére hangzatos maszlagot, maga az egész Food Not Bombs burzsoá mészárszék, és jó alkalom ismételten befogni az éhezők és megnyomorítottak ezreit, kihasználva és önmaguk ellen felhasználva őket. Így is időlegesen gyengítve a munkásosztály erejét, akik ott befalják a fagyott répát, a patkányrágta burgonyát stb. stb… Hát zabáljatok, ti arctalan kórokozók, kedves képű alternatív tőkés játékszerek, nap nap után zabáljatok aludttejes füvet, szarrá fagyott rozskenyeret, és vedeljetek hozzá munkásvért! Az egész újságra tulajdonképpen felesleges lenne ennyi időt vesztegetni, de ezeknek az áramlatoknak ellenforradalmi beintegráló szerepük meglehetősen elterjedt. Mi erre mutatunk itt rá. Az újságban számos helyen efféle ellenforradalmi csacskaságok tárulnak az olvasó elé (pl. A rövid hírek Magyarországról ciklusban az Április kezdetűt érdemes akár kabarétréfának venni). És még valamit, az újság szerkesztői felszólítanak minden egyes proletár olvasót: ha megrendeled valamelyik (újság-) számot, kérjük, ne feledkezz el a fizetségről! (Némi sajtmártás, benne füstölt sonka, villányi borocska, puding…) Jó étvágyat!Barikád Kollektíva

2004