Programatikus dokumentumok, kritikák


Anton Pannekoek: A világforradalom fejlődése és a kommunizmus taktikája / Herman Gorter: Nyílt levél Lenin elvtárshoz (2011, PDF)

Otto Rühle: Melyik oldalra álljunk? (2007, HTML)

Internacionalista Kommunista Csoport: Programorientációs tézisek (2007, HTML)

Jacques Camatte: A demokratikus misztifikáció (2006, PDF)

Jacques Camatte: The Democratic Mystification (2006, PDF)

Anton Pannekoek: Lenin mint filozófus (2006, PDF)

Anton Pannekoek írásaiból (2005, HTML)

Bukharin and Anarchism (2005, HTML)

The Organisational Platform of the Libertarian Communists (1999/2005, HTML)

Отто Рюле: Борьба с фашизмом начинается с борьбы против большевизма (1996/2005, HTML)

Otto Rühle: A fasizmus elleni harc a bolsevizmus elleni küzdelemmel kezdődik (1996/2004, HTML)

Otto Rühle: The Struggle Against Fascism Begins with the Struggle Against Bolshevism (2004, HTML)

Amadeo Bordiga: Auschwitz avagy a nagy alibi (2004, HTML)

Fredy Perlman: A mindennapi élet újratermelése (2004, HTML)

Vita a Nemzetközi Kommunista Áramlattal (ICC) (2004, HTML)

Debate with the International Communist Current (2004, HTML)

– „Személyes forradalomelmélet – Az egyéni gondolkodás öröme” (2003, HTML)

Jean Barrot: A „renegát” Kautsky és legjobb tanítványa, Lenin (2001, HTML)

A liberter kommunisták szerveződési platformja (1999, HTML)

Historické pozadí a kritika “Organizační platformy libertinských komunistů” (1999, HTML)