Publications in various languages


Anarchismus: boj pokračuje (1998/2008, Czech language, PDF)

O roce 1956 - Poznámky o proletářské revoluci z roku 1956 a o Lomaxově knize (2006, Czech language, HTML)

Souvislosti... (2006, Czech language, HTML)

Vzpoura?! (2006, Czech language, HTML)

Пробуждане!? (2006, Bulgarian language, HTML)

Buđenje?! (2006, Croatian language, HTML)

На нозе?! (2006, Serbian language, HTML)

Darujte krev! (2006, Czech language, HTML)

Аттила Йожеф: пролетарский поэт из Венгрии (2005, Russian language, HTML)

Отто Рюле: Борьба с фашизмом начинается с борьбы против большевизма (1996/2005, Russian language, HTML)

Historické pozadí a kritika “Organizační platformy libertinských komunistů” (1999, Czech language, HTML)

Spontánní organizování se proletářů za rakousko-uherské monarchie 1918-1919 (1999, Czech language, HTML)