DIÁKOK!


A tőkés rendszer folyamatosan áldozatokat követel tőlünk – elnyomottaitól!

Az Európai Unió és általában a kapitalizmus által dróton rángatott hatalom, a magyarországi burzsoázia – miközben csendesen elaltatott minket – kidolgozta következő stabilizációs programcsomagját.

Ennek tartalmát ismerjük: béke a palotáknak, háború a kunyhóknak!

Az élet összes területén áremelések, iszonyú infláció és kilátástalan jövő vár ránk!

A HÖOK hívott össze minket, az a HÖOK, amely szintén jogokra, törvényekre, modernizációs programokra hivatkozik…

Mi a különbség a HÖOK és a kormány valamint annak ellenzéke között? Mindegyikük a maga pecsenyéjét sütögeti a mi zsírunkból! Ez hát a nagy különbség?!

Nekünk egyetlen jogunk van a kapitalizmus mindennapjaiban: tanulj = robotolj = fogd be a pofád = dögölj éhen! Szakszervezetek = kormány = pártok = kapitalizmus!

Szükségük van ránk, hogy majdan mi működtessük mocskos rendszerüket.

Ha erre hajlandóak leszünk, akkor meg is érdemeljük azt, ami most velünk történik.

Általános a nyomor, a munkásosztály életszínvonala rohamosan romlik, és aki áltatja magát és az ellenzékkel karba fonva tiltakozik, az valójában a következő ciklus burzsoáziájának hatalmát és permanens kizsákmányoló mechanizmusát erősíti!

Az érdekvédelmi szervezetek, az ellenzék a hatalom csatlósai, minket csak sakkfiguraként használnak fel mocskos céljaik elérésére! Ne hagyjuk, hogy helyettünk mások döntsenek! Miért engedjük, hogy elnyomóink az általunk is készített zsinegen marionett bábként rángassanak bennünket?

Szervezkedjünk! Szabotáljunk! Harcoljunk! Ne várjunk a humanista burzsujokra, akik majd saját lelkiismeretük megnyugtatására adakoznak nekünk! Félre a tőke papjaival! Küzdelmeinket kössük össze apáink és anyáink évszázados küzdelmeivel, kössük össze a proletariátus világméretű harcával!

Szervezzük meg és centralizáljuk harcainkat: a 45 évet robotoló nyugdíjas, a szemetesből zabáló hontalan, a munkanélküli, a reggel munkába és iskolába menetelők hada, az általános nyomorban és elidegenedésben tengődő kizsákmányolt te vagy, vagy te leszel! Ideje, hogy egymásra ismerjünk! Külön-külön elszigetelve és megosztva továbbra is csak a demokrácia állampolgárai vagyunk!

Közeledik az 1956-os proletárforradalom 50-ik születésnapja, az igazán méltó megemlékezés az, hogy felélesztjük a forradalmat, minden kompromisszum elvetésével, felállva a térden állásból! Tegyük tönkre azt, ami minket tönkretesz!

A nagy csupán azért látszik nagynak, mert térden állunk.”

Emelkedjünk fel!


Világ proletárjai, egyesüljetek!


BARIKÁD KOLLEKTÍVA


E-mail cím: shmintaka@yahoo.com

Honlap cím: www.anarcom.lapja.hu


(A röplap a diákok 2006 őszén lezajlott tiltakozó megmozdulásainak idején készült.)